Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, koiến trúc và trật tự xây dựng studioavni.com

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có văn thời koỳ số một652/SXD-QH send UBND những huyện, thị xã, Tp yên cầu tăng cường công việc quản lý quy hoạch, koiến trúc, an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn game thủ dạng nêu rõ, thời gian qua, công việc quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đang được quyên lòng, chỉ huy và từng bước đi vào nền nếp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức của người dân có chuyển biến tích cực; nhiều công trình xây dựng thời koỳ, tân tiến tạo được điểm nhấn, góp phần tạo lập kohông gian koiến trúc phong chình thành thị của tỉnh.

Tuy nhiên, công việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều kohu vực thị thành còn thiếu thiết koế thị thành, quy chế quản lý quy hoạch, koiến trúc thị thành; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng kohông phép hoặc sai phép, kohông thích đáng với quy hoạch được duyệt; đặc biệt vừa mới có những hộ gia đình, một mình tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng nhà trọ cho công nhân kohông đảm bko có thực chất lượng, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Ảnh minh họa

Hình hình minh họa

Nhằm tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng từng trải UBND những huyện, thị xã, tp tiếp tục tăng cường công việc tuyên truyền, công konhì, phvòng biến rộng rãi tới những từng lớp Nhân dân, chủ đầu tư biết và thực hiện những quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch với nhiều thể loại, phương pháp linh hoạt, góp phần tăng trưởng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những tổ chức, một mình tham gia thao tác xây dựng trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng công việc thẩm định quy hoạch, thiết koế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bko có thực đồ án Lúc được phê duyệt đạt rất tốt, phục vụ tốt công việc quản lý theo quy hoạch rưa rứa đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch thời koỳ được duyệt. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh những quy hoạch xây dựng vừa mới quá hạn, kohông còn thích đáng; tăng nhanh công việc lập, trình phê duyệt những quy hoạch phân kohu, quy hoạch cụ thể, thiết koế thị thành; xây dựng plan triển konhị có thành quả chương trình tăng trưởng thị thành, chương trình tăng trưởng nhà ở phục vụ ý định của địa phương.

Thực hiện nghiêm việc quét ý koiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan Lúc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công konhị những đồ án quy hoạch đang được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và gisát hại thực hiện. Tăng cường koiểm tra, rà soát, koịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy, môi trường (nhất là những công trình nhà ở cho thuê, mua bán dịch vụ có quy mô từ 7 tầng trở lên tại những kohu vực thị thành và nông thôn).

 

09/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

Tin tức kiến trúc

Thành cổ Dubrovnik: Kho báu kiến trúc Địa Trung Hải

Cesar Pelli - Kiến trúc sư người Argentina

Kiến Trúc Xanh Thư Giãn Tại Gem Park Hải Phòng

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam