Ngành Xây dựng Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư studioavni.com

Trong số 630 ứng viên được công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận chức danh PGS.

Ngày 6/11, Hội đồng GS Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được công nhận đạt đúng chuẩn chỉnh GS, PGS năm 2023. Đây là thành quả xét tại Phiên họp lần thứ XII của Hội đồng GS Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, tung ra ngày 4-5/150%023.

Cụ thể, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn chỉnh công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 Hội đồng GS ngành/liên ngành lời khuyên.

Trong số đó, có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận chức danh PGS. Như vậy, so với số lượng ứng viên được Hội đồng GS ngành/liên ngành đưa lên, tỷ trọng ứng viên đạt tiêu chuẩn chỉnh công nhận GS, PGS trong năm này đạt 97%. So với Hội đồng GS nới nguồn gốc, tỷ trọng đạt gần 85%.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc được công nhận 2 GS và 22 PGS, trong đó có 4 nữ PGS.

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ngành Xây dựng - Kiến trúc có thêm 2 Giáo sư và 22 Phó giáo sư

Ứng viên GS trẻ nhất được công nhận là GS Nguyễn Văn Tuấn (sinh vào năm 1977) chuyên ngành Xây dựng, công tác tại Trường Đại học Xây dựng thủ đô thủ đô hà nội.

3 PGS cùng sinh vào năm 1985, cùng chuyên ngành Xây dựng, gồm nữ PGS Bùi Phương Trinh (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM); PGS Phạm Ngọc Hiếu (Đại học Kiến trúc thành phố Hà Nội Thủ Đô); PGS Đặng Việt Hưng (Trường Đại học Xây dựng thành phố Hà Nội Thủ Đô).

PGS trẻ nhất sinh vào năm 1989, là Lại Văn Quý, chuyên ngành Xây dựng (Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).